Home / Resultaten / Living Labs / Living Lab #1 – Veelbelovende start futurA

 

Het futurA project, waarin nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche worden onderzocht, is per 1 november 2013 officieel van start gegaan. De eerste Living Lab bijeenkomst vond plaats op dinsdag 12 november in het Science Center Delft en stond in het teken van kennismaking met de consortiumleden en verkenning van het huidige veld.

Aansluitend op het openingswoord van Professor Hans Wamelink (Design & Construction Management, TU Delft) gaven de diverse betrokkenen onder leiding van Professor Kristina Lauche (Organisational Design, Radboud Universiteit Nijmegen) een toelichting bij hun deelname aan het project en de verwachtingen van het 4-jarige onderzoekstraject. Uit de enthousiaste verhalen van de consortiumleden sprak een grote motivatie om op een constructieve manier naar de veranderingen in de waardeketen te kijken.

Doel is om de toekomstige rol van de architect in de waardeketen op een gezonde manier te herpositioneren. Volgens Babette van den Ancker (Havensteder) is het belang van futurA groot. ‘Ik heb hoge verwachtingen van futurA. Doordat de middelen om zelf iets te ontwikkelen steeds schaarser worden, moeten we meer uit samenwerking halen. Het is interessant dat er met een wetenschappelijke blik naar de praktijk wordt gekeken.’ Aanvullend gaf Kristina Lauche aan: ‘Wij openen de opties. De praktijk moet zorgen voor implementatie.’ De actieve samenwerking tussen wetenschap en praktijk biedt futurA een uniek kader om creatief na te denken over het businessmodel van de architect.

De consortiumleden vertegenwoordigen een groot deel van de bouwkolom, waardoor er op een geïntegreerde manier naar oplossingen kan worden gezocht. Dat er momenteel veel interessante ontwikkelingen plaatsvinden, bleek uit de brainstorm over veelbelovende, geslaagde en minder succesvolle initiatieven waar de partners bij betrokken zijn. Deze initiatieven vormen de basis voor de eerste van de in totaal vijf studies in het door NWO gefinancierde project.

In de komende maanden zullen verkennende interviews met de leden van het consortium worden afgenomen. Op basis van deze interviews wordt het huidige speelveld in kaart gebracht en inzicht verkregen in de invloed van huidige bouworganisatievormen op de architectuurpraktijk. Tevens zal er, om de generaliseerbaarheid van de bevindingen uit de interviews te toetsen, een enquête verspreid worden onder de leden van de BNA. De Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus werkt als co-applicant van het voorstel nauw samen met de onderzoekers van de TU Delft en de Radboud Universiteit. Het onderzoek past bij de inzet van de BNA om de rol van de architect in de waardeketen te versterken.
De feestelijke kick off werd afgesloten met een toost door Karin Laglas, decaan van de Faculteit Bouwkunde aan TU Delft. Zij benadrukte het belang van het futurA project voor de toekomst van de architectenbranche en de ontwikkeling van het bijbehorende wetenschappelijke vakgebied. Al met al samen met de sterke motivatie en enthousiaste inzet van het consortium uitstekende ingrediënten voor een veelbelovend project.

Foto bij kick off 121113