Home / Consortium / Ballast Nedam

 

Ballast Nedam is als moderne bouwende dienstverlener frequent betrokken bij integrale oplossingen voor uiteenlopende geïntegreerde contracten zowel in de utiliteitsbouw als in de infrastructuur. Hierdoor kunnen wij invulling geven aan onze ambitie, het realiseren van blijvende kwaliteit. Ballast Nedam heeft veel ervaring in de opzet, aansturing en uitvoering van dit soort contracten. Een belangrijke kritische succesfactor is de de keuze van de architect, omdat deze binnen onze teams bepalend is voor de functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de projecten. In dit soort contracten en daarvoor te vormen consortia wordt van alle partners maar specifiek van architectenbureaus gevraagd een andere benaderingswijze te hebben dan de standaardmethodiek vanuit de DNR.

Door de beoogde samenwerking tussen diverse marktpartijen en onderzoeksinstituten in futurA, kan gezocht worden naar commercieel verantwoorde concepten en methodieken voor huidige en toekomstige contractvormen. Dit gebeurt op basis van wisselwerking tussen betrokkenen, inbreng van wederzijdse kennis en specifieke praktijkervaring. Differentiatie in de te realiseren concepten en methodieken is hierbij een must omdat toekomstige bouwopgaven vergaand complexer zullen zijn en meer en andere inspanningen vragen dan in het verleden het geval was.

Ontwikkeling van wederzijds begrip tussen betrokkenen en verdieping en verbreding van gezamenlijke kennis leidend tot praktische toepassingsmogelijkheden is daarbij de uitdaging. Deze moeten ervoor zorgen dat persoonlijke en zakelijke interacties tussen partijen leiden tot het samenwerken aan blijvende kwaliteit en zorgen voor een economisch verantwoorde bedrijfshuishouding voor architecten. Elementen als LCC, BIM, System Engineering en LEAN hebben hun invloed op het huidige primaire proces van architecten. Vanuit haar sociale betrokkenheid en belang bij het onderwerp levert Ballast Nedam met veel plezier en enthousiasme hiervoor op deze vlakken haar bijdrage aan dit consortium.