Home / Consortium / EGM Architecten

 

EGM architecten is één van de grootste architectenbureaus van Nederland dat nationaal en internationaal integraal werkt aan uiteenlopende opdrachten in diverse sectoren. Wij werken nauw samen met EGM adviseurs die de schakel vormen tussen ontwerp en uitvoering.

De maatschappij is sterk aan het veranderen en ontwikkelt zich steeds meer tot een kennismaatschappij waarbij het delen van informatie en samenwerking belangrijker wordt.  In de bouwkolom zijn ook ontwikkelingen gaande die andere eisen stellen aan de betrokken partijen en dus ook aan de architect. Deze veranderingen zijn in de eerste plaats zichtbaar op het gebied van aanbestedingen. Daar vindt een verschuiving plaats van traditioneel aanbesteden waarbij elke partij zijn eigen traject heeft, naar geïntegreerd aanbesteden zoals Publiek-Private Samenwerking, waarbij partijen samenwerken in een consortium. Ten tweede vereist het werken met Bouw Informatie Model (BIM) samenwerking van partijen in de gehele keten, van ontwerp tot en met oplevering. Deze twee ontwikkelingen zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en taakverdelingen van de bouwpartners. Hierdoor verandert de traditionele rol van de architect. Naar ons idee zou de architect vroeger in een eerder stadium van ontwerpproces betrokken moeten worden en dient er meer kennis en begrip over en weer bij de verschillende bij de bouw betrokken disciplines te ontstaan. De architect zal zich in projecten meer moeten profileren. EGM architecten doet graag mee aan het onderzoek van FuturA om de mogelijkheden en rol van de architect in de toekomst te analyseren.