Home / Consortium / IAA Architecten

 

IAA Architecten heeft een geschiedenis als full-service architectenbureau. We werken van oudsher van ontwerp tot en met de uitvoeringsfase op integrale wijze aan een opgave, dus met inachtneming van alle aspecten van esthetiek, constructie, installatie, veiligheid enzovoorts. Door de omvang en rijke ervaring van ons bureau is er een brede kennis en kunde aanwezig. Door veranderingen in de markt zien we de rol van architect echter ook veranderen. De bouwende partijen nemen steeds vroeger in het ontwerpproces ook daadwerkelijk deel aan het project. We zien dit als een positieve ontwikkeling, dat de kennis in een zo vroeg mogelijk stadium in het ontwerpproces ingebracht wordt. Goeddeels voegen deze partijen nuttige informatie toe, die tijdig verwerkt kan worden in het ontwerp.

Er zit echter ook de bedreiging in dat een deel van de werkzaamheden, met name het laatste deel van het ontwerpproces, door de bouwers te vroeg wordt overgenomen. Als bureau hebben we de ambitie om ook in dit deel van het ontwerpproces in een actieve rol te blijven. In de praktijk wordt dit bewezen door onze professionele wijze van werken, waarbij BIM een belangrijke rol speelt.

Daarnaast zien we een rolverandering in de initiatieffase van het ontwerp. De bouwopgave voor de komende jaren is vooral gelegen in ontwikkelingen in de bebouwde omgeving. Denk hierbij aan revitalisering, herbestemming en transformatie van bestaande gebouwen. De rol van de architect verandert naar initiator/ontwikkelaar. De visie van de architect op de kwaliteit van de (openbare) leefomgeving blijft onverminderd relevant voor deze ontwikkelingen.

Wij denken door deel te nemen aan de futurA-onderzoeken meer inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen en de mogelijkheden voor ons bureau.