Home / Resultaten / Inspiratie / Onderzoeksrapporten

 

De volgende documenten zijn interessant vanuit het oogpunt van futurA:

  • Perspectief! Marktonderzoek innovaties voor architectenbureaus. Dit onderzoek beoogt een beeld te schetsen van de innovatiebehoefte bij opdrachtgevers op het gebied van architectendiensten, zoals ontwerp-methodieken, procesbegeleiding en coördinatie. Klik hier voor dit onderzoek.
  • The future for architects? Dit onderzoek is gericht op het vergelijken van de standpunten van verschillende individuen werkzaam binnen bouwsector over zowel de aanbod- als de vraagzijde binnen de bouwsector. Klik hier voor dit onderzoek.
  • Archipreneur insights. In dit document zijn zeven interviews met teams, ontwikkelaars en professionals binnen de bouwindustrie gebundeld. De geïnterviewde individuen en groepen delen één gemeenschappelijke kwaliteit: de ondernemende houding ten opzichte van ‘creëren’. Klik hier voor dit document.
  • The value of architects. In dit onderzoek wordt er gekeken naar hoe de waarde van architectuur wordt bepaald. Het beschrijft de verschillende manieren waarop economische en waarden metingen worden gedaan. Klik hier voor dit onderzoek.