Home / Project / Studie 2

 

In studie 2 zal aan de hand van case studies gekeken worden naar verschillende contractvormen en het effect van deze vormen op de diverse stakeholders. Om de onderliggende verdien- en organisatiemodellen te begrijpen en de gevolgen voor de architectenbranche in kaart te brengen,  zullen 8-10 casussen geselecteerd worden. Per casus worden documenten geanalyseerd en interviews afgenomen met vertegenwoordigers van alle actoren in het netwerk.