Home / Project / Studie 3

 

In studie 3 zal aan de hand van eerdere studies van de BNA, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en een nieuwe survey de huidige economische situatie van de architectenbranche in beeld worden gebracht. Ook worden kansen en bedreigingen voor de toekomst geïdentificeerd. Deze trends zullen worden afgestemd met de bevindingen uit studie 1 en studie 2. Samen met alle leden van het consortium, zal vervolgens een scenarioanalyse op marktniveau worden uitgevoerd.