Home / Project / Studie 4

 

In studie 4 zullen op basis van studie 3 verschillende scenario’s worden doorontwikkeld die mogelijke netwerk constellaties beschrijven voor toekomstige trends. Voor elk scenario worden de verwachte marktsituatie  en andere structurele aspecten, zoals publieke versus private initiatieven gespecificeerd. Vervolgens worden nieuwe governance modellen ontworpen in termen van contractvormen, risicodeling, en bijpassende IT- systemen ter ondersteuning van de geïdentificeerde scenario’s.