Home / Resultaten / Inspiratie / Inspiratie vanuit de BNA

 

De volgende documenten van de BNA hebben raakvlak met het futurA onderzoek.

  • Toekomsten. De BNA heeft vier scenario’s voor architectenbureaus en architectenbranche ontwikkeld. Het uitgangspunt voor de scenario’s is de vraag: ‘Hoe kan de branche zich herpositioneren gezien de te verwachten trends en marktontwikkelingen?’. Klik hier om dit document te lezen.
  • Marktkaarten. Deze Algemene Marktkaart geeft een overzicht van de belangrijke demografische, economische, politieke, ecologische, sociaal-maatschappelijke en technologische trends waarop de architectenbranche kan inspelen. Klik hier voor de Algemene Marktkaart.
  • Dienstenkaarten. De dienstenkaarten bieden ondersteuning aan architectenbureaus om mogelijke nieuwe diensten te verkennen. Deze kaarten geven een staalkaart van de mogelijkheden en de competenties, verdienmodellen en risico’s die daarbij horen. Klik hier voor de dienstenkaarten.
  • Waardenkaarten. De waardenkaarten zijn ter ondersteuning voor architecten en opdrachtgevers bij een gezamelijke vraagarticulatie waarbij waarden als vertrekpunt worden genomen. De waardenkaarten zijn opgebouwd rondom een gestructureerde vragenlijst in drie stappen. Klik hier voor de waardenkaarten.
  • Urenindicator. De Urenindicator biedt architectenbureaus ondersteuning bij het inschatten van het benodigd aantal uren voor een nieuw project. Hierbij kan de eigen inschatting van het bureau vergeleken worden met het gemiddelde bij vergelijkbare projecten. Klik hier voor de Urenindicator.
  • Architectuur als maatschappelijke kracht. De kracht van architectuur blijft nog teveel onderbenut, terwijl architectuur een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke en economische opgaven. In ‘Architectuur als maatschappelijke kracht’ wordt er beschreven hoe architectuur kan bijdragen. Klik hier om dit document te lezen.