Home / Project / Het project

 

Het onderzoek futurA (future value chains of architectural services) analyseert bestaande en ontwikkelt nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche. Het 4-jarige project van Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en BNA is één van de 23 projecten die vanuit NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor de topsector creatieve industrie tot stand is gekomen. Doelstelling van het project is om veranderingen in het werkveld van de architect ten gevolge van sociaal-maatschappelijke verschuivingen en de financiële crisis te doorgronden en kansen voor de toekomst bloot te leggen. 

Sinds het losbarsten van de economische crisis is de omzet van architectenbureaus enorm gedaald. Voor een groot deel is dat simpelweg het gevolg van het wegvallen van de vraag naar nieuwe gebouwen, maar architecten hebben zich ook onvoldoende aangepast aan hun veranderende rol. Architecten zijn creatief en kunnen concepten vertalen naar de praktijk. In de veranderende bouw, die slimmer wil werken en hogere kwaliteit leveren, kunnen ze dus een waardevolle bijdrage leveren.

Architecten gaan steeds vaker aan de slag in een nieuwe rol, zo blijkt uit eerder onderzoek. Bijvoorbeeld als systeemintegrator, productontwikkelaar, procesbegeleider of netwerkcoördinator. FuturA gaat het toekomstige speelveld van architecten in kaart brengen. Het moet eraan bijdragen dat ze beter hun plek weten te vinden in de nieuwe relatie met opdrachtgevers, aannemers en eindgebruikers. Veranderende verdien- en organisatiemodellen vereisen andere competenties van architecten. Wie bijvoorbeeld  als productontwikkelaar aan de slag gaat, moet ook marktonderzoek kunnen doen. En wie mikt op een rol als toparchitect, zal ook internationale markten moeten kunnen bedienen. Zelfs een traditioneel architect moet tegenwoordig  meer kunnen dan ontwerpen. Omdat de meeste architectenbureaus een geringe omvang hebben, wordt van medewerkers verwacht dat zij naast ontwerpvaardigheden ook elementaire kennis hebben van het schrijven van een bedrijfsplan, van management en ondernemerschap.

Het primaire doel van futurA is het ontwerpen van economisch rendabele en sociaal duurzame organisatie netwerken in de architectuur. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige relatie tussen de opdrachtgever (de traditionele koper), de architect (de traditionele dienstverlener) en de eindgebruikers. Het resultaat zal bijdragen aan een gezonde architectuurbranche door het identificeren van haalbare verdien- en organisatiemodellen die betrekking hebben op de toekomstige dienstverlening van de architect en de daarbij behorende competenties. Naast aanbevelingen voor het onderwijs van architectuurstudenten gaat futurA ook nieuw lesmateriaal opleveren voor het professionaliseren van bestaande architectenbureaus.

Het futurA-project bevat twee parallelle promotietrajecten aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde) en Radboud Universiteit Nijmegen (faculteit Bedrijfskunde). Behalve de twee universiteiten zijn BNA, De Zwarte Hond, EGM architecten, IAA Architecten, JHK Architecten, Rothuizen Architecten,  Ballast Nedam, Havensteder en Rijksgebouwendienst als consortiumpartners betrokken. Om een zo breed mogelijk beeld te genereren van de huidige en toekomstige marktsituatie zullen naast de consortiumpartners ook andere partijen benaderd worden.

In vijf studies worden de huidige governance- en bedrijfsmodellen van architecten geanalyseerd, worden trends en marktontwikkelingen in de architectuur geïdentificeerd en wordt deze kennis via scenario’s gekoppeld om nieuwe netwerk-gebaseerde verdien- en organisatiemodellen te ontwikkelen.

Onderzoeksteam

Prof.dr.ir. J.W.F. (Hans) Wamelink, Technische Universiteit Delft – Promotor TUD

Prof. Dr. K. (Kristina) Lauche, Radboud Universiteit Nijmegen – Promotor RUN

Dr.ir. L. (Leentje) Volker, Technische Universiteit Delft – Projectmanager/ Dagelijks begeleider TUD

Dr. A.A.J. (Armand) Smits, Radboud Universiteit Nijmegen – Dagelijks begeleider RUN

Ir. M. (Marina) Bos – de Vos, Technische Universiteit Delft – Promovenda TUD

B.M. (Bente) Lieftink MSc, Radboud Universiteit Nijmegen – Promovenda RUN