Home / Resultaten / Living Labs / Living Lab #2 – Rolidentificatie toekomstige architect

 

Het tweede Living Lab van futurA stond in het teken van rollen voor de architect. Aan de hand van de onderzoeksresultaten van de eerste 20 verkennende interviews en een workshop met de consortiumleden zijn huidige en toekomstige rollen geïdentificeerd. Vijf mogelijke rollen die naar voren kwamen waren de omgevingsmanager, de ontdekker, de productontwikkelaar, de strategisch denker en de verleider. Voor ieder van deze rollen werd in de bijeenkomst ingegaan op de mogelijke invulling en de effecten voor het architectenbureau.

living lab#2-1living lab#2-4