Home / Resultaten / Living Labs / Living Lab #3 – Open bijeenkomst projectfinanciering

 

Het derde Living Lab stond in het teken van nieuwe manieren van projectfinanciering voor architecten en was tevens de eerste open bijeenkomst van futurA. In de bijeenkomst werd uitgebreid ingegaan op de financiële achtergrond van DBFMO-projecten. Daarnaast kwamen kredietunies en de mogelijke waarde hiervan voor de architectenbranche aan bod. Tijdens de discussie in kleinere groepen over de rol van de architect bij financieringsmogelijkheden kwamen interessante onderwerpen voorbij, zoals het ‘value based honorarium’, tijdsgebonden uitbetalingen en de mogelijke kosteneffectiviteit van DBFMO bij projecten van beperkte schaal. Verder werd het belang van onderling samenwerken om de toekomstige rol in de waardeketen te versterken duidelijk erkend door alle aanwezigen. Over een praktische invulling hiervan werd uitvoerig doorgepraat.

Dank aan sprekers Rutger te Grotenhuis (Rebel Group) en Jan Fremeijer (Kredietunie Brabant) voor hun waardevolle bijdrage aan deze Living Lab bijeenkomst. De presentatie van Rutger te Grotenhuis kunt u hier vinden.

living-lab3-1 living-lab3-2