Home / Resultaten / Literatuur / Business modellen

 
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers: John Wiley & Sons.
  Dit boek is een handboek welke organisaties helpt aan te passen aan harde, nieuwe realiteiten en te streven om verouderde business modellen te trotseren. Het boek bevat een ontwerp dat strategische ideeën en middelen benadert en maakt deze makkelijk te implementeren in een organisatie. Het legt de meest voorkomende business model patronen uit, gebaseerd op concepten van vooraanstaande zakelijke denkers, en het helpt het herinterpreteren hiervan binnen een eigen context.
 • Smith, W. K., Binns, A., & Tushman, M. L. (2010). Complex business models: Managing strategic paradoxes simultaneously. Long Range Planning, 43(2), 448-461.
  De wereld wordt globaler, sneller en competitief. Competitieve voordelen kunnen in toenemende mate afhangen van het succes in het beheren van paradoxale strategieën – strategieën in verband met tegenstrijdige, maar toch geïntegreerde spanningen. Verschillende type complexe business modellen zijn herkend, welke organisaties nodig zullen hebben wanneer zij dergelijke paradoxale strategieën toepassen. Het effectief beheren van complexe business modellen hangt af van verschillende competenties in leiderschap.
 • Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43(2–3), 172-194. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003
  Wanneer een onderneming is opgericht, dan maakt het expliciet of impliciet gebruik van een bepaald business model, welke het ontwerp van de waarde ‘creation’, ‘delivery’ en ‘capture’ mechanismen die zij toepassen beschrijft. De essentie van een business model zit in het definiëren van de manier waarop de onderneming waarde levert aan klanten, klanten verleidt om te betalen voor de waarde, en hoe de betalingen worden omgezet in winst. Het weerspiegelt dus wat klanten willen, hoe zij het willen, en hoe de onderneming kan organiseren om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften, betaald krijgt en winst maakt. Het doel van dit artikel is het begrijpen van het belang van business modellen en het onderzoeken van de link met business strategieën, innovatief management en economische theorieën.
 • Andel, W. van, & Vandenbempt, K. (2012). Creative jumpers, Businessmodellen van groeiondernemingen in creatieve industrieen. Leuven, Belgium: Acco, Antwerp Management School.
  Creativiteit en een uniek aanbod alleen zijn geen garantie voor succes van ondernemers in de creatieve industrieën. De veranderende context heeft de druk op deze creatieve ondernemers enorm verhoogd. Het kunnen overleven en doorgroeien in deze veeleisende sectoren vereist dat de creativiteit vertaald wordt in een aangepast business model. Maar wat maakt hierbij nu precies het verschil? Hoe slagen sommige ondernemers erin hun creatief idee ook commercieel leefbaar te maken en te houden? Is het mogelijk om tot een algemeen geldend succesrecept te komen? In dit boek wordt dit geprobeerd door het verhaal te vertellen van elf groeiende ondernemingen binnen de creatieve industrieën. De business modellen van deze ondernemingen worden beschreven. Met de diversiteit aan casestudies worden ook de verschillende aspecten van het ondernemen in de creatieve industrieën geïllustreerd. Hierdoor levert het boek concrete handvatten voor ondernemers die een groeisprong ambiëren in de creatieve industrieën of voor ondernemers in de ‘nieuwe economie’ waarin service, kennis en creativiteit de sleutel zijn tot een concurrentievoordeel.
 • Zott, C., & Amit, R. (2010). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43(2–3), 216-226. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.004
  In dit artikel wordt het business model van een bedrijf geconceptualiseerd als een system van onderling afhankelijke activiteiten, welke een ‘focal firm’ overtreft en zijn grenzen overspant. Het activiteiten systeem stelt een bedrijf in staat om waarde te creëren en ook om zich toe te eigenen die waarde te delen. Twee sets van parameters, welke ontwerpers van activiteiten systemen moeten overwegen, zijn voorgesteld: ontwerp elementen, die de architectuur van een activiteiten systeem beschrijven, en ontwerp thema’s, die de bronnen van de waarde creatie van activiteiten systemen beschrijft.