Home / Resultaten / Literatuur / Organisatietheorie & professional service firms

 
 • Canavan, D., Scott, P. S., & Mangematin, V. (2013). Creative professional service firms: aligning strategy and talent. Journal of Business Strategy, 34(3), 24-32.
  Dit artikel presenteert een geïntegreerd raamwerk, welke ten eerste laat zien hoe ‘professional service firms’ in the creatieve sector in hun strategie voor groei kunnen verschillen. Ten tweede laat het framework zien hoe deze alternatieve strategieën voor groei de aanpak van de organisatie van het bedrijf kan beïnvloeden en welk type talent vereist is.
 • Løwendahl, B. (2005). Strategic management of professional service firms: Copenhagen Business School Press DK.
  In dit boek worden onder andere de volgende punten besproken: In hoeverre zijn professional service firms (PSFs) anders? Wanneer is een service (niet) professioneel? Wat zijn specifieke uitdagingen in het managen van PSFs? Wat zijn belangrijke strategische punten voor PSFs?
 • Noordegraaf, M. (2011). Risky business: How professionals and professional fields (must) deal with organizational issues. Organization Studies, 32(10), 1349-71.
  Professionals behoren tot beroepsmatige systemen, maar werken ook steeds meer binnen organisaties. Hierdoor zijn nieuwe links tussen beroepsmatige en organisatorische domeinen vereist. Echter zijn deze moeilijk te ontwikkelen. Beroepsmatige principes en professionele normen worden meestal beschouwd op gespannen voet te staan met management gerelateerde en organisatorische controle principes. Dit genereert een academisch en praktisch dualisme. Dit artikel stelt dat beide standpunten van dit dualisme ontoereikend zijn en dat om nieuwe vormen van georganiseerd professionalisme wordt gevraagd.
 • Reihlen, M., & Werr, A. (2012). Towards a multi-level approach to studying entrepreneurship in professional services. In M. Reihlen & A. Werr (Eds.). The Handbook of Research on Entrepreneurship in Professional Services (p.p. 3-20). Cheltenham: Edward Elgar.
  De auteurs van dit hoofdstuk stellen een reden waarom de twee gebieden van professionele services en ondernemerschap functioneerden in isolatie in plaats van in interactie. Dit is een resultaat van tegenstellingen tussen de ideeën over ondernemerschap en professionaliteit. De focus van dit handboek ligt op de vernieuwing in ‘professional service firms’ en het omarmen van aspecten zoals leren, innovatie en institutionele verandering.
 • Smyth, H. (2011). Managing the professional practice: In the built environment. Chichester: Blackwell Publishing.
  In dit boek wordt de nadruk gelegd op het zoeken naar kernpunten welke de cultuur, strategieën en management activiteiten van beroepspraktijken beïnvloed. De focus ligt op groeiende tot grote internationale bedrijven in de bouwwereld.
 • Von Nordenflycht, A. (2010). What is a professional service firm? Towards a theory and taxonomy of knowledge intensive firms. Academy of Management Review, 35(1), 155-174.
  De auteur van dit artikel heft een theorie ontwikkeld over de karakteristieken van ‘professional service firms’ en hun organisatorische gevolgen. Hij beschrijft drie karakteristieken waarmee hij een taxonomie van vier type kennis intensieve bedrijven voorstelt.
 • Winch, G. (2010). Zephyrs of creative destruction: understanding the management of innovation in construction. Building Research & Information, 26(5), 268-279.
  Het doel van dit artikel is een uitgebreid raamwerk voor te leggen voor de management van innovatie in de bouw. Hierbij wordt op twee manieren gericht op het probleem van bouwinnovatie: eerst op institutioneel niveau en vervolgens op bedrijfsniveau.