Home / Resultaten / Literatuur / Waardeontwikkeling

 
 • Boltanski, L., & Thévenot, L. (2006). On justification: Economies of worth: Princeton University Press.
  De auteurs onderzoeken een breed scala aan situaties waarin mensen hun acties verantwoorden. De auteurs betogen dat verantwoordingen behoren tot zes belangrijkste logica, geïllustreerd door zes auteurs: het burgerlijke (Rousseau), de markt (Adam Smith), het industriële (Saint-Simon), het huiselijke (Bossuet), inspiratie (Augustine), en roem (Hobbes). Er wordt getoond hoe deze verantwoordingen conflicteren, wanneer mensen concurreren om hun visie op een situatie te legitimeren.
 • Bowman, C., & Ambrosini, V. (2000). Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value in strategy. British Journal of Management, 11(1), 1-15.
  Op resources gebaseerde theorie is geneigd te focussen op voornamelijk de ontwikkeling en bescherming van waardevolle resources. Wat een resource tot waardevol bepaalt heeft minder aandacht gekregen. Dit artikel behandelt drie gerelateerde kwesties met betrekking tot waarde en waardevolle resources: wat is waarde? Hoe wordt het gecreëerd? En wie legt het vast?
 • Bygballe, L. E., & Jahre, M. (2009). Balancing value creating logics in construction. Construction Management and Economics, 27(7), 695-704.
  Bouwbedrijven passen verschillen logica toe om waarde te creëren. Sommige bedrijven zijn georganiseerd aan de hand van één primaire logica, terwijl anderen zijn gebaseerd op meerdere logica. Verschillende waarde-creërende-logica hebben verschillende kosten en waarde drijfveren. Waar meerdere logica gelijktijdig worden nageleefd, ontstaan er mogelijk een spanning tussen de verschillende kosten en waarde drijfveren. Het doel van dit artikel is het onderzoeken hoe bouwbedrijven een balans onderhouden tussen meerdere logica en hoe zij omgaan met de spanningen er tussen ontstaan.
 • Lepak, D. P., Smith, K. G., & Taylor, M. S. (2007). Value creation and value capture: a multilevel perspective. Academy of Management Review, 32(1), 180-194.
  In dit artikel staan drie vragen centraal: wat is waarde creatie? Hoe wordt waarde gecreëerd? En hoe wordt waarde vastgelegd? Waarde creatie wordt gedefinieerd in termen als gebruikswaarde en ruilwaarde. Het proces van waarde creatie zal verschillen gebaseerd op of waarde gecreëerd wordt door een individu, een organisatie of een gemeenschap.
 • Vatin, F. (2013). Valuation as evaluating and valorizing. Valuation Studies, 1(1), 31-50.
  De notie van waardebepaling vervaagt vaak het onderscheid, welke cruciaal is om economische processen te begrijpen. Het gaat om het onderscheid tussen processen van beoordeling (waarin dingen worden onderworpen aan een oordeel van waarde) en processen van productie (waarin dingen van waarde worden geproduceerd). Dit artikel doelt op het verhelderen van dit probleem.