Home / Resultaten / Presentaties / Presentatie Marina Bos-de Vos tijdens ‘Creative Industries Research Seminar’

 

Onderzoekers vanuit verschillende Nederlandse universiteiten namen deel aan het ‘Creative Industries Research Seminar’ met als doel het uitwisselen van ervaringen, ideeën en (voorlopige) resultaten van lopende onderzoeken in de creatieve industrie. De bijeenkomst, georganiseerd door Rotterdam School of Management, stond specifiek in het teken van management en business gerelateerde uitdagingen in de creatieve sector. Vanuit het futurA onderzoeksteam waren Hans Wamelink en Marina Bos-de Vos aanwezig. Marina presenteerde tijdens de bijeenkomst de resultaten van haar onderzoek naar waarde-onderhandelingen tussen architecten en opdrachtgevers. Interviewdata vanuit negen woningbouwprojecten toont aan dat architectenbureaus de hoogst haalbare projectkwaliteit nastreven, maar dat dit vaak ten koste gaat van hun eigen winst. Dit gebeurd niet alleen aan het begin van het interactieproces (de onderhandelingsfase tussen opdrachtgever en architect), waar architecten bijvoorbeeld geneigd waren om genoegen te nemen met minder honorarium, maar ook tijdens het interactieproces, waar architecten bijvoorbeeld teveel tijd investeerden om de door hen beoogde kwaliteit gerealiseerd te krijgen.