Home / Resultaten / Living Labs / Living Lab #7

 

Op 25 februari 2016 vond het zevende Living Lab plaats bij EGM Architecten in Dordrecht. Na een rondleiding door het gebouw van EGM volgde een presentatie van Bente Lieftink met als onderwerp samenwerken en coördineren in bouwprojecten met verschillende contractvormen.

DSC07491In het promotieonderzoek van Bente kijken we naar de
besturing van bouwprojecten en de rol van de architect te midden van en in samenwerkingsverbanden met andere betrokken partijen. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe architectenbureaus hun rol proberen te veranderen en welke processen en activiteiten daaraan ten grondslag liggen. Tijdens het living lab presenteerde ze haar onderzoeksresultaten van de twee case studies naar projecten van RDH Architecten en EGM Architecten. De meeste architectenbureaus concentreren zich nog steeds op hun traditionele rol als ontwerper. Echter zijn er ook bureaus die proberen steeds meer controle op het bouwproces en de architectonische kwaliteit te krijgen door een andere positie aan te nemen in het netwerk. Het doel van deze studie is om een project met een traditionele opvatting over rollen en verantwoordelijkheden (EGM casus) te vergelijken ten aanzien van coördinatiepraktijken met een project waarbij projectactoren bewust afwijken van de algemeen gebruikelijke rolstructuur (RDH, BouwMeesterPro). We proberen op deze manier inzicht te krijgen in hoe governance afspraken die afwijken van de gevestigde normen coördinatie in projecten beïnvloeden.

Na de presentatie van Bente Lieftink volgde een discussie over de huidige DNR en STB. Ter ondersteuning vanuit een juridisch perspectief was Michel Geertse uitgenodigd deel te nemen aan deze discussie. Het huidige DNR gaat voornamelijk over auteursrechten voor architecten, maar door middel van de discussie werd er gezocht naar inhoudelijke punten die nu belangrijk zijn. Aan de deelnemers werd om commentaar op de DNR en de STB gevraagd en op welke punten deze verbeterd zouden kunnen worden. De discussie werd afgesloten met de vraag hoe dit allemaal opgelost kan worden. Hier is echter niet één oplossingsrichting voor. Het product moet simpelweg beter verkocht worden. Hiervoor kan naar andere industreën gekeken worden, wat vervolgens vertaald moet worden naar de architectenbranche.

Het laatste onderdeel van het zevende Living Lab omvatte een brainstorm betreft het futurA framework. Marina Bos-de Vos en Bente Lieftink presenteerden een eerste conceptversie van het framework. Het framework werd toegelicht aan de hand van het voorbeeld van een ontwikkelende architect. Hoezetten architectenbureaus dit in? Er zijn bijvoorbeeld partners nodig en er moet overlegd worden met
beleggers over hoe zij samen een ontwikkeling in gang kunnen zetten. Het verdienmodel is echter voor de architect dan nog niet dekkend. Aan de deelnemers werd gevraagd voor welke trends en/of vormen van samenwerking het schema moet worden ingevuld, dus wat zij waarnemen in de markt, voor het door-vertalen van richtlijnen en handvaten voor architectenbureaus.
DSC07496