Home / Resultaten / Living Labs / Living Lab #8

 

Het achtste Living Lab van futurA stond in het teken van project georiënteerde business en governance modellen voor architectenbureaus. Het futurA team is bezig een toolkit te ontwikkelen die architectenbureaus hierin moet ondersteunen. Tijdens het Living Lab is een eerste conceptversie van de toolkit getest. Daarvoor werd het team en het consortium ontvangen op het bureau van IAA Architecten in Amsterdam.

Marina Bos-de Vos en Bente Lieftink zijn een toolkit aan het ontwikkelen op basis van de onderzoeksresultaten van futurA. De toolkit heeft als doel architecten en opdrachtgevers te helpen bewustere keuzes te maken met betrekking tot hoe ze hun projecten aanpakken. De conceptversie van de toolkit bestaat uit een raamwerk dat gebaseerd op het bekende business model canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010). Het canvas is bedoeld om gemakkelijk een overzicht van en inzicht in het business model van een organisatie te krijgen. Het futurA-team heeft het business model canvas verder doorontwikkeld tot een raamwerk dat is toegespitst op de architectenprofessie en met name geschikt is voor het werken met meerdere projecten.

DSC08882Tijdens het Living Lab is de toolkit getest door het consortium met een ontwikkelende rol voor dearchitect in een fictief project als basis. Het raamwerk kon vanuit twee perspectieven worden ingevuld: het perspectief van de architect en het perspectief van de opdrachtgever. Iedereen heeft het raamwerk individueel ingevuld onder begeleiding van een lid van het futurA-team. Er werd de deelnemers gevraagd hardop na te denken over hun overwegingen en keuzes.

De reacties over de toolkit waren erg positief. Het illustreerde herkenbare
probleemstukken uit de praktijk, bood een manier om daar goed over na te denken en spoorde deelnemers aan om bewustere keuzes te maken doordat ze hun keuzes in een breder verband zagen.

Naar aanleiding van een afsluitende discussie over de ingevulde raamwerken ontstonden enkele vragen en conclusies specifiek voor de rol van de ontwikkelende architect. Als ontwikkelende architect ben je namelijk een ontwikkelaar met ontwerpkennis. Dit onderscheidt je van anderen, omdat je vanuit het ontwerpen kunt beredeneren. De kennis die een architect heeft, wordt in een andere rol toegepast. Een vraag die hierbij ontstaat is: ben je dan nog wel architect? Daarnaast speelt het een rol welke deskundigheid een architect in huis moet hebben om die rol op zich te kunnen nemen. Ook vragen als hoe het project te financieren, wat zet de architect in en hoe om te gaan met risico zullen een rol spelen voor een architect, wanneer diegene de generator van het plan is. Investeerders en gebruikers zullen aangetrokken moeten worden. Een voordeel dat ontstaat wanneer een architect zelf een project initieert is dat de architect dan niet hoeft te concurreren met andere bureaus tijdens bijvoorbeeld selecties.

 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers: John Wiley & Sons.