Home / Overig / Marktontwikkeling architectenbranche: veranderingen in de markt rondom de architectenbranche in de periode 2007-2016

 

De markt voor architecten lijkt zich te herstellen na een periode van een sterke en structurele daling van het werkaanbod voor deze groep. Na 2013 is er een toename te zien in de totale bouwsom voor nieuwe opdrachten voor architecten. Deze stijgende trend is het sterkst voor met name de woningbouw. Opvallend is dat de bouwsom voor utiliteitsbouw na een korte periode van stijging (2014/2015) toch weer is gedaald.

Bouwsom

 
Ondanks de structurele daling van het werkaanbod binnen de architectenbranche sinds 2007, is het aantal ingeschreven personen in het architectenregister daarentegen wel gestegen gedurende de periode van 2010 tot 2014. Eind 2016 staat het aantal ingeschreven personen op een totaal van 14.271, waarvan ongeveer driekwart architect is (“Het register,” z.j.). Door de groei van het aantal architecten en de sterke afname van het werkaanbod, kan er gesteld worden dat de vraag naar architecten niet overeenkomt met het werkaanbod. Er is dus een overschot aan architecten. De daling van het aantal ingeschreven architecten in 2015 en 2016 heeft waarschijnlijk te maken met een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2015. Om ingeschreven te kunnen worden in het architectenregister, moet na het afronden van een erkende opleiding eerst nog een beroepservaring-periode worden doorlopen.

Architectenregister

 

Bronnen

  • Het register. (z.j.). Retrieved 18-08-2016, 2016, from https://www.architectenregister.nl/het-architectenregister/over-ons/
  • Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten; index 2010 = 100. (2017).   Retrieved 31-03, 2017, from http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81816ned&D1=0-17&D2=40-47&VW=T